Geschiedenis

Mussel is een negentiende eeuws randveenontginningsnederzetting. Het dorp dankt zijn naam aan de Mussel Aa, die ten oosten van het dorp stroomt.

Mussel ligt op een zandrug, van waaraf het omliggende veen is ontgonnen. Het dorp heeft zich in de tweede helft van de negentiende eeuw gevormd rondom een kruispunt van wegen, te weten de weg Musselkanaal-Onstwedde, de Zandtangerweg naar Kopstukken en de weg naar Vledderveen.

Rond 1900 was in Mussel alleen de weg naar Onstwedde hier en daar aan weerszijden bebouwd. Aan de westzijde lag de Nederlands-hervormde kerk, met ten noorden hiervan het openbare kerkhof. Pas in de eerste helft van de twintigste eeuw vond er meer uitbreiding plaats. De Zandtangerweg, de weg naar Vledderveen en de verbindingsweg tussen de wegen naar Onstwedde en Vledderveen raakten in de jaren twintig en dertig bebouwd met losstaande burger-en arbeiderswoningen.

Na 1945 vond in Mussel de grootste uitbreiding plaats. De weg naar Onstwedde werd aan beide zijden geheel bebouwd. Ten oosten hiervan en ten noorden van de Zandtangerweg werd een woonwijk gerealiseerd die grenst aan de Mussel Aa. Ook de weg naar Vledderveen werd aan weerszijden bebouwd.