Inloopavond / nieuwjaarsvisite

6 januari 2020

Het bestuur van Plaatselijke Belangen Mussel wenst u een gelukkig en gezond 2020.

Inloopavond / nieuwjaarsvisite
Hierbij nodigen wij u uit voor de inloopavond / nieuwjaarsvisite op 15 januari 2020 van 19.30 tot 21.00 in café Summertime. Deze avond organiseren wij samen met de Gemeente Stadskanaal. Doel van deze avond is om ideeën van u te verzamelen welke we kunnen gebruiken voor de nieuwe dorpsvisie. Over verschillende thema’s willen wij graag uw mening horen. Bijvoorbeeld over wonen in Mussel, verkeer en groen, samenleving en (sociale) veiligheid, duurzaamheid, voorzieningen, ondernemen en het karakter van ons dorp. Wethouder mevrouw Brongers, onze wijkagent, Stichting Welstad en het bestuur van Stichting In ’t Moeras zijn deze avond ook aanwezig. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kunt u ook reageren via info@pbmussel.nl

AED / reanimatie training
Op 18 januari 2020 wordt er in Summertime een (herhalings-) cursus reanimatie/AED georganiseerd. Deze cursus wordt gegeven door Groningen Hartveilig (www.groningenhartveilig.nl).
’S morgens van 9:30 t/m 12:30 uur wordt er een basiscursus reanimatie/AED gegeven. De kosten hiervoor zijn €. 22,50 (contant te betalen). ’s Middags van 13:00 t/m 15:00 uur wordt de herhalingscursus gegeven. De kosten hiervoor zijn €. 10,- (contant te betalen).
U kunt zich voor bovenvermelde cursus opgeven via opgave@pbmussel.nl.

Buurtbus
Onlangs is Qbuzz gestopt met lijn 673 die ’s morgens om 7.00 uur vertrok uit Mussel naar Stadskanaal. Als reden hiervoor gaf Qbuzz aan dat dit een niet rendabele lijn is. Gevolg is dat er nu geen ‘vroege’ bus meer rijdt naar Stadskanaal. Nu deze lijn niet meer rijdt en er pas om 7.40 uur een buurtbus naar Stadskanaal rijdt, komen leerlingen die in Groningen naar school gaan te laat op school/college. Plaatselijke Belangen Mussel heeft daarom (net als enkele Musselkers) een klacht ingediend bij Qbuzz. Daarnaast hebben wij Qbuzz gevraagd of er een alternatief kan komen. Deze vraag is nog in behandeling. Omdat een alternatief niet op korte termijn valt te verwachten, hebben wij contact gezocht met Buurtbus Westerwolde. Met dit bestuur hebben wij enkele gesprekken gevoerd. Zij erkennen het probleem en gaven aan mee te willen denken in het zoeken van een oplossing. Om tot een oplossing te komen hebben wij uw hulp nodig. Een buurtbus wordt bemand door vrijwillige chauffeurs. Om een extra dienst in te zetten (die vertrekt om plm. 6.40 uur) vanuit Mussel, heeft Buurtbus Westerwolde 8 chauffeurs nodig. Deze chauffeurs draaien dan diensten die rond 6.30 uur beginnen en duren tot 9.30 uur. Deze diensten worden dan alleen gereden buiten de schoolvakanties. Het aantal van 8 chauffeurs is nodig om een planning te maken dat de chauffeur 1 keer per week hoeft te rijden en dat er reserve chauffeurs zijn bij ziekte of vakantie. Wie wil er als vrijwillige chauffeur eens per week rijden? Ook zoeken we stallingsruimte voor een buurtbus in Mussel. Reacties graag naar Eddy Niemeijer (voorzitter@pbmussel.nl) of info@buurtbus-westerwolde.nl.

Voor meer informatie zie www.musselonline.nl of bezoek onze Facebookpagina of info@pbmussel.nl