PBM

Introductiepagina PBM
Op deze introductiepagina kunt u lezen met welke zaken Plaatselijk Belang (PBM) zich op dit moment bezig houdt.
We vergaderen één keer per zes weken als bestuur van Plaatselijk Belangen Mussel. Twee keer per jaar hebben we een wijkoverleg. Dit wijkoverleg houdt in dat wij samen met Wethouder J.W. van der Kolk en de wijkcontactpersoon van de gemeente overleg hebben over de ontwikkeling van Mussel e.o. op langere termijn.

Tevens hebben we twee keer per jaar een wijkschouw. Bij deze wijkschouw zijn de teamleider buitendienst van de gemeente Stadskanaal, de wijkagent, de voorman van Wedeka en een afgevaardigde van de Wooncom aanwezig. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die op zeer korte termijn opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel of een scheefhangend schrikhek. En het bespreken van vandalisme en verkeersveiligheid.

Graag horen wij van u als er punten zijn, die wij kunnen meenemen naar zo’n overleg.

Als PBM proberen we ook met andere verenigingen in het dorp in gesprek te komen.

Het doel hiervan is om kennis te delen en waar nodig proberen eventuele vraagstukken samen op te lossen. We zijn één dorp en we streven naar een zo goed mogelijke leefbaarheid in Mussel.

VKDG:

Verder bezoeken we vergaderingen van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG). Dit is een overkoepelend orgaan voor plaatselijk belangen verenigingen, waar wij informatie kunnen inwinnen over vraagstukken. Tevens organiseren zij praktijkgerichte cursussen speciaal voor plaatselijk belangen verenigingen.

Lindenbos:

Als PBM hebben we het beheer over het Lindenbos, het Lindenmeertje en het Slakk’nhuus. Dit houdt onder andere in dat wij zelf er voor moeten zorgen dat de wandelpaden begaanbaar blijven en het gebouw goed onderhouden wordt. Kortom, snoeien en onderhouden dus. Wedeka zorgt voor het grasmaaien, doch alleen als de paden bereikbaar zijn. Daarom zoeken wij vrijwilligers die in het voorjaar en najaar willen gaan snoeien.  U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

Boek over Mussel:

Het boek Dorp op de grens van veen en zand, geschreven door H. Schuurman in 1994 is nog steeds bij Plaatselijke Belangen Mussel verkrijgbaar. Het betreft een tweede druk. De prijs per exemplaar is €. 20,-.

Kort samengevat; we zijn als bestuur van PBM actief bezig en zullen in het komend jaar ook weer volop bezig zijn. Eén van de belangrijkste punten zal het bestemmingsplan zijn.

 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur:

Samenstelling van het bestuur
Ruud Wijnschenk (voorzitter)
Jan Aike Westendorp (penningmeester)
Janneke Folkers-Wubs (secretaresse)
Eddey Brugge (algemeen lid)
Menno Strockmeijer (algemeen lid)
Johanna Sanders (algemeen lid)
Gerrit Katoen (algemeen lid)

Voor meer informatie: pbm@musselonline.nl