P.B.M.

Introductiepagina Plaatselijke Belangen Mussel

Op deze introductiepagina kunt u lezen met welke zaken Plaatselijk Belang (PBM) zich op dit moment bezig houdt. We vergaderen als bestuur van Plaatselijke Belangen Mussel elke derde woensdag van de maand in Summertime. Twee keer per jaar hebben we een wijkoverleg. Dit wijkoverleg houdt in dat wij samen met Wethouder G. Brongers en de wijkcontactpersoon Anneke Boiten van de Gemeente Stadskanaal overleg hebben over de ontwikkeling van Mussel e.o. op langere termijn.

Overleg Groen/Grijs;

Tevens hebben we twee keer per jaar een overleg Groen/Grijs (wijkschouw). Bij deze wijkschouw zijn de teamleider buitendienst van de Gemeente Stadskanaal, de wijkagent en de voorman van B&M aanwezig. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die op zeer korte termijn opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel of een scheef hangend schrikhek. Tevens bespreken we de vaste agendapunten vandalisme en verkeersveiligheid. Graag horen wij van u als er punten zijn, die wij kunnen meenemen naar zo’n overleg.

Contacten verenigingen;
Als Plaatselijke Belangen Mussel onderhouden we ook de contacten tussen andere verenigingen in het dorp. Doel hiervan is om kennis te delen en waar nodig proberen eventuele vraagstukken samen op te lossen. We zijn één dorp en we streven naar een zo goed mogelijke leefbaarheid in Mussel.

VKDG;

Verder bezoeken we vergaderingen van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG). Dit is een overkoepelend orgaan voor Plaatselijke Belangen verenigingen of dorpsraden. Bij deze stichting kunnen wij informatie kunnen over allerhande vraagstukken. Tevens organiseren zij praktijkgerichte cursussen speciaal voor Plaatselijke Belangen verenigingen.

Lindenbos;

Als PBM hebben we het beheer over het Lindenbos, het Lindenmeertje en het Slakk’nhuus. Dit houdt onder andere in dat wij zelf er voor moeten zorgen dat de wandelpaden begaanbaar blijven en het gebouw goed onderhouden wordt. Kortom, snoeien en onderhouden dus. B&M zorgt vier keer per jaar voor het grasmaaien, doch alleen als de paden bereikbaar zijn. Daarom zoeken wij vrijwilligers die in het voorjaar en najaar willen gaan snoeien. U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

Boek over Mussel;

Het boek Dorp op de grens van veen en zand, geschreven door H. Schuurman in 1994 is nog steeds bij Plaatselijke Belangen Mussel verkrijgbaar. Het betreft een tweede druk. De prijs per exemplaar is €. 20,-.

Kort samengevat; we zijn als bestuur van PBM actief voor ons dorp bezig en zullen in het komend jaar ook weer volop bezig zijn. Eén van de belangrijkste punten zal de nieuw te schrijven dorpsvisie zijn.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur:

Samenstelling van het bestuur
Eddy Niemeijer (Voorzitter)
Ruud Wijnschenk (Penningmeester)
Janneke Folkers-Wubs (Secretaresse)
Elizabeth Westendorp (Algemeen lid)
Johanna Sanders (Algemeen lid)
Gerrit Katoen (Algemeen lid)

 

Contact: pbm@musselonline.nl