In de officiële bekendmaking op  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-12531.html  kunt u lezen welke voorwaarden er worden gesteld.