De akkervarkens zijn er weer om aan het werk te gaan in het Lindenbos. Het is de bedoeling dat ze 3 of 4 jaar lang een stukje grond langs het Lindenmeer omwroeten. Dat stukje grond is ‘besmet’ met de Japanse Duizendknoop, op zich een mooie plant. De plant is echter ingedeeld in de categorie “meest invasieve exoten”. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.

In het Lindenbos heeft onze Vereniging ervoor gekozen om niet de weg van de chemie (round-up e.d.) of zwarte vijverfolie met een zwaar zandpakket te kiezen om de plant onder de knie te krijgen, maar voor het inzetten van een meer natuurlijke manier van wieden. Deze methode lijkt momenteel succesvol te zijn. Mocht aan het eind van dit seizoen blijken dat de akkervarkens het ei van Columbus zijn, dan zouden ze best op meer plekken in de gemeente Stadskanaal gespot kunnen worden, de gemeente is namelijk zeer geïnteresseerd in onze aanpak.

Ondanks dat het stukje grond een kale aanblik geeft, hebben de varkens veel lol aan het wroeten erin. Ook worden ze bijgevoerd door een mede-Musselker. U hoeft daarom niet bang te zijn dat ze te weinig voedingsstoffen krijgen.