AED-training

21 september 2020

De AED-training van 7 oktober gaar door, in een andere vorm dan anders ivm. Covid-19. Het wordt echter geen training met Lotus-slachtoffers, maar een herhalingsoefening (een zogenaamde BLS-cursus).

BLS staat voor Basic Life Support, in de wereld van reanimatie wordt hiermee basale reanimatie bedoeld, dus: borstcompressies, beademingen en het bedienen van een AED.

Opgave: Via de site van Groningenhartveilig.nl.