Afgelopen woensdag, 1 september, werd er weer een AED/Reanimatie-training gehouden in Gastvrij Summertime. Namens Groningen Hartveilig werd de cursus gegeven door Randal Pater.

Er waren 11 deelnemers aan de cursus, die allemaal het certificaat behaalden.

Op 15 september is er een Kinderreanimatie/AED-training, hiervoor moet de basistraining al door de deelnemer gevolgd zijn. In januari is de volgende basistraining.