Afgelopen dinsdag, 18 juni, had het bestuur van onze vereniging het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente op bezoek.

Tijdens het bezoek is er een wandeling door het dorp gemaakt. Tijdens deze wandeling werd er op enkele plaatsen in het dorp stilgestaan bij wat op die plek actueel speelt.

We hebben stilgestaan bij de Stolpersteinen, bij de ‘weggeefkast’, bij de Moerasweg, waar de energieklasse van de woningen niet al te hoog is, in de Molenstraat hebben we gesproken over generatiebestendige woningen. Ook waren er drie pleisterplaatsen ingericht waar aan de inwendige mens werd gedacht. Zo kreeg het gezelschap bij ‘Weverstay’ een balkan-soep aangeboden, bij het speeltuintje aan de Molenstraat een -al dan niet vegetarische- amuse en werd er in het Slakkenhuus een buffetje aangeboden.

Tijdens de wandeling werd ook gesproken over het vele (zware) verkeer in het dorp en de hoge snelheid van verschillende passanten. Ook kwam de grond van de voormalige school ‘de Basis’ aan bod, waar héél voorzichtig wat schot in de zaak lijkt te komen. Ook is de Musselweg aan de orde geweest waar nog steeds veel zwakke bomen staan, het wegdek niet overal heel goed is en waar de berm tussen de rijbaan en bomen erg smal is. Ook ontbreekt het in de kom aan herkenbare oversteekplaatsen.

Nadat we terug waren in Summertime hebben een aantal verenigingen uit het dorp een korte presentatie gegeven van waar zij mee bezig zijn.

Ook is in Summertime de kennis van het College over Mussel getoetst door middel van een Kahoot. Deze Kahoot is door wethouder Hofstra gewonnen, die sinds het vertrek van wethouder Mellies onze wijkwethouder is. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.

We kijken terug op een hele goede middag samen en vertrouwen er op dat daarmee de basis is gelegd voor een verdere goede samenwerking.