Onze penningmeester vraagt jullie aandacht voor het volgende:

Een aantal leden heeft aangegeven de contributie per bank te zullen betalen. De bedragen zijn echter nog niet allemaal op de rekening van de vereniging bijgeschreven. Wil je daarom controleren of je de jaarlijkse contributie al hebt voldaan?

Mocht dat niet het geval zijn, wil je dat alsnog zo spoedig mogelijk doen? Ingeval van vragen kun je die stellen aan de penningmeester.

Alvast bedankt voor de check!