Onlangs ontving u de contributienota voor 2021. Vanwege Covid-19 wordt de contributie dit jaar niet contant geïnd, maar werd u in de nota gevraagd het bedrag over te maken naar de rekening van de vereniging.

Een groot deel van u heeft inmiddels de contributie overgemaakt, waarvoor onze dank!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, wilt u dan uw contributie overmaken op rekening NL04 RABO 0343 4045 91? Graag het notanummer vermelden. Onze hartelijke dank.

De Penningmeester