De gemeente Stadskanaal vraagt jullie hulp:

Begin 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet gaat over de ruimte waarin onze inwoners wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Wanneer zij bijvoorbeeld iets veranderen aan hun woning, of een nieuwe woning bouwen, heeft dit niet alleen gevolgen voor henzelf, maar ook voor de buurt. Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners alle betrokkenen vroegtijdig bij hun plannen betrekken in de aanloop naar een vergunningaanvraag. Dit noemen we vroegtijdige participatie.

Om te onderzoeken wat inwoners zelf zouden doen in zo’n situatie en wat ze graag zouden willen van hun buren, is er een enquête opgesteld. De vragenlijst bestaat uit 6 vragen. Onder de deelnemers verloten wij 2 VVV-bonnen ter waarde van€ 25,00. 

Wees vrij om de vragenlijst in je eigen netwerk te delen of zelf in te vullen als je inwoner bent van onze gemeente.

U kunt de enquête hier online invullen. Dit kan tot en met 16 juni. Het is ook mogelijk om het vragenformulier in te vullen op het gemeentehuis.