Een bericht van de gemeente Stadskanaal:

“Alleen samen met u lukt het om minder restafval en meer afvalscheiding voor elkaar te krijgen. U heeft iedere dag met afval te maken. Daarom willen we graag uw mening horen. Vult u de enquête afval 2021 (www.stadskanaal.nl/afval) voor ons in?

De uitkomsten helpen ons om samen de landelijke doelstellingen voor minder restafval en meer afvalscheiding te bereiken:

  • Welk rapportcijfer geeft u de inzameling van de grijze en groene container, PMD, glas, papier, textiel?
  • Hoe goed bent u zelf bezig met het scheiden van afval?
  • Heeft u een tip of idee hoe we samen beter afval kunnen inzamelen?

Afval scheiden? Goed bezig!

Als u meer afval scheidt en minder restafval aanbiedt dan is dit beter voor het milieu. Gescheiden afval is gemakkelijker opnieuw te gebruiken. Het afval wordt dan een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. De gemeente wil u helpen door het inzamelen van de verschillende afvalstromen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wethouder Goedhart Borgesius: “Alleen samen met u lukt het om minder restafval en meer afvalscheiding voor elkaar te krijgen. Helpt u ons mee en vult u de enquête in? Alvast hartelijk dank voor uw deelname!”

U kunt de enquête de hele maand november invullen via www.stadskanaal.nl/afval. Het invullen duurt ongeveer 8 minuten. Alvast bedankt voor uw deelname.”