Vorige week zijn tijdens ‘Burendag 2021’ nestkastjes gemaakt door de kinderen uit de Koren- en Watermolen. Niets is natuurlijk leuker dan je zelfgemaakte Nestkastje in de natuur op te hangen. Afgelopen week is dat gedaan, onder leiding van een paar volwassenen. Nu maar hopen dat er vogels in de nestkastjes komen om er een gezinnetje te stichten.

Wist u trouwens dat door het ophangen van bijvoorbeeld mezenkastjes, het aantal ‘plaaginsecten’ en de larven daarvan, zoals bijvoorbeeld de eiken-processie-rups, vermindert? Bovendien is het een leuk gezicht, die in- en uitvliegende vogeltjes.