Nieuwjaarsinloop PBM

19 januari 2020

Grote opkomst Nieuwjaarsinloop PBM

Op woensdagavond 15 januari werd door Plaatselijke Belangen Mussel (PBM) en de Gemeente Stadskanaal voor alle Musselkers een Nieuwjaarsinloop gehouden.

Gesprekken

Naast een vertegenwoordiging namens de Gemeente Stadskanaal (Wethouder mevrouw G. Brongers en onze wijkregisseur, Mw. A. Boiten) waren ook Stichting ‘het Moeras’, de Buurtbusorganisatie en Stichting Welstad aanwezig op deze avond.

Wethouder mw. Brongers sprak met veel Musselkers, o.a. over de hiervoor genoemde busverbinding, naast tal van andere onderwerpen die werden aangedragen.

Ook werd door veel van onze dorpsgenoten gesproken met de Buurtbusorganisatie over het gemis van een vroege busverbinding met Stadskanaal, nu Q-Buzz de dienstregeling heeft aangepast.. Zoals al in de vorige Nieuwsbrieven werd gemeld, worden hiervoor vrijwilligers gezocht om te proberen een vroege (06:45 uur) busverbinding op te zetten. Door deze vroege bus kunnen veel leerlingen uit Mussel met bestemming Groningen tóch op tijd op school aankomen. PBM wil actief bijdragen aan het opzetten van de verbinding, het werven van vrijwilligers en het vinden van een stalling voor één van de busjes.

Met Stichting Welstad werd veel gesproken over o.a. de gezamenlijke maaltijd van ‘Steunstee’. Na de sluiting van PKN ‘de Binding’ wordt door Welstad een geschikte ruimte gezocht om deze maaltijden door te kunnen laten gaan. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de wensen en mogelijkheden samen te brengen. Hier heeft PBM ook toegezegd mee te gaan werken aan een oplossing.

De bestuursleden van Stichting het Moeras en van PBM spraken met veel bewoners van Mussel. Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat men overwegend positief over het dorp denkt, maar dat er wel degelijk verbeterpunten zijn. Met het Moeras werd veel gesproken over het hekwerk en het gebouw. Het is de wens om het hek en gebouw te renoveren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit in te vullen.

Post-It’s

Zo’n 80 Musselkers maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven en wensen te uiten over ons dorp. Dit deed men door met rode en groene Post-It’s aan te geven waar verbeteringen worden gewenst en waar men tevreden over is.

Vervolg

PBM zal, eventueel samen met de wijkregisseur, analyseren wat er uit de Post-It actie aan opmerkingen is gekomen. We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen via de Nieuwsbrief, Musselonline.nl en Facebook.

Het bestuur