De gemeente Stadskanaal schrijft op haar website:

De openingstijden van het afvalbrengstation aan de Industriestraat in Stadskanaal veranderen op 1 oktober 2022. Dit wordt gedaan om het brengen van huishoudelijk afval beter te spreiden over de dagen in de week en er efficiënter gewerkt kan worden. Ook wil de gemeente inwoners die verschillende soorten afval brengen, deze beter laten scheiden.

De belangrijkste wijzigingen in de openingstijden zijn dat het afvalbrengstation op maandag gesloten is, dinsdag tot en met vrijdag ook tussen de middag is geopend en op zaterdag een uur langer open is en dat het afvalbrengstation een uur later open gaat.

Hergebruik

Hergebruik van bepaald afval, zoals houtafval, puin, gips, tuinafval en vlakglas, is belangrijk. Wij willen niet dat deze afvalstromen als grof huishoudelijk afval worden verbrand. Door de afvalstromen beter te scheiden hoopt de gemeente dat de hoeveelheid grof huishoudelijk afval die moet worden afgevoerd drastisch verminderd. Als de hoeveelheid grof huishoudelijk afval afneemt worden ook de verwerkingskosten minder.

Verbeteren afvalscheiding

De gemeente Stadskanaal wil zoveel mogelijk afval vermijden en hergebruiken. Daarvoor is het  VANG-maatregelenplan 2022-2025 (Van Afval Naar Grondstof) gemaakt. Eén van de maatregelen die in het plan staat is het verbeteren van de scheiding van grote afvalstromen en verminderen van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval. Om dit mogelijk te maken moeten de toegangscontrole en de registratie worden verbeterd. Het wijzigen van de openingstijden is hier een onderdeel van.

Nieuwe openingstijden

De nieuwe openingstijden van het afvalbrengstation zijn:

  • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur
  • Zaterdag van 9 uur tot 14 uur
  • Op maandag is het afvalbrengstation gesloten