Van de gemeente Stadskanaal kwam het verzoek onderstaande tekst te plaatsen:

Oud en nieuw: anders dan anders

Nog even en dan is het zo ver. We nemen afscheid van 2020. Helpt u mee om van deze bijzondere oudjaarsavond een, in alle opzichten, veilige avond te maken?

Dit jaar is vanwege Corona geen normaal jaar. En de jaarwisseling zal ook anders zijn dan normaal. Hoe het er precies uit gaat zien en wat er allemaal mogelijk is weten we nog niet. Het kabinet neemt in de loop van december hierover een beslissing. Maar het blijft een moment om in huiselijke kring afscheid te nemen van het oude jaar en het nieuwe jaar te verwelkomen.

Schone buitenruimte maakt het veiliger

Veel blijft ook hetzelfde: we vragen net als andere jaren scholen, ondernemers, buurtwerk en horeca om vooraf maatregelen te nemen en alert te zijn. U kunt helpen door zoveel mogelijk losse spullen, zoals tuinmeubelen en huisvuilcontainers, rond uw woning op te ruimen en binnen te zetten.

Ook de gemeente ruimt op: de kerstboom wordt verwijderd, afvalbakken geleegd en glasbakken verwijderd. Humana verwijdert bovendien de kledingcontainers.

Vreugdevuren, vuurwerk en carbidschieten

Vuurwerk is dit jaar zoals u weet verboden, op fop- en schertsvuurwerk na (de zogenaamde categorie F1 vuurwerk dat het gehele jaar te koop is en vanaf 12 jaar gebruikt mag worden).

Vreugdevuren zijn gevaarlijk en veroorzaken (milieu)schade en zijn daarom verboden. De brandweer is alert en grijpt snel in bij calamiteiten om erger te voorkomen.

Carbidschieten mag waarschijnlijk wel op oudejaarsdag vanaf 10:00 uur tot ’s nachts 02:00 uur. Hiervoor gelden speciale regels. U vindt ze op de oud en nieuw pagina op de site van de gemeente: https://www.stadskanaal.nl/oudennieuw

Overlast of vernielingen

Heeft u overlast of ziet u dat er vernielingen zijn, neem dan contact op met de politie (0900-8844) of anoniem via 0800-7000 en geef de kenmerken van de daders door. Meld eventuele vernielingen ook bij de gemeente via Fixi (www.fixi.nl of de app). U vindt de link ook op www.stadskanaal.nl/meldpunt

De gemeente doet van alle schade aan gemeentelijke eigendommen aangifte bij de politie en probeert schade op de daders te verhalen. De door de politie aangehouden daders van vernielingen of overlast komen binnen een paar dagen voor de rechter via een snelrechtprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente (0599-631631) of kijk op www.stadskanaal.nl/oudennieuw Houdt u ook de nieuwssites en de site van de Rijksoverheid in de gaten voor de actuele informatie over wat kan en mag tijdens oud en nieuw. Samen maken we er weer een mooie en veilige jaarwisseling van.

Veul haail en zegen in ’t nije joar!