Plaatselijke Belangen Mussel bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Ons doel

In het Lindenbos staat het ‘Slakkenhuus’, gelegen aan het Lindenmeer. Dit gebouw is eigendom van onze vereniging en is aangesloten op de ‘normale’ nutsvoorzieningen. We willen graag verduurzamen, temeer omdat het ‘Slakkenhuus’ in een (klein) natuurgebied staat (ca. 5 ha.). Dit betekent dat de gasverbruikers (kachel, kooktoestel) vervangen moeten worden door apparaten op electriciteit en dat het dak wordt voorzien van zonnepanelen.

Over Plaatselijke Belangen Mussel

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Mussel probeert de leefbaarheid in het dorp Mussel en het buitengebied zo goed mogelijk te maken / houden. Wij zijn een belangenvereniging voor de inwoners van ons dorp en wij vertegenwoordigen hen bij Gemeente, Provincie en andere instanties. Dit doen wij door het (constructieve) gesprek met deze instanties aan te gaan. In het verleden heeft deze aanpak zich bewezen, door o.m. de aanleg van een pannakooi, het smulbosje en het in beheer nemen van het Lindenbos.