Reanimatie cursus

9 november 2018

Reanimatiecursus;
PBM wil graag inventariseren of er animo is om in Mussel een cursus ‘reanimatie’ te organiseren. Dit willen we dan graag in samenwerking doen met de Hartstichting. Tijdens deze cursus leert u de technieken van reanimeren en het bedienen/werken met de AED. Wanneer er voldoende animo is, gaan we deze cursus organiseren en vind er jaarlijks een herhalingscursus plaats. De cursus is op een avond of zaterdagmorgen. De kosten zijn beperkt.
Wanneer u deze cursus heeft gevolgd, kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Deze worden opgeroepen wanneer er in ons dorp iemand een hartstilstand heeft.
Daarnaast willen we onderzoeken of we op vaste plaatsen in het dorp (dus ook buiten het centrum), op strategische plaatsen een AED (www.buurtaed.nl) komt te hangen. Wilt u zich opgeven, dan graag een mail naar pbm@musselonline.nl