Reunie op de Zandtange 22 juni

7 maart 2019

Reünie
In 2019 bestaat Christelijke Basisschool Op de Zandtange uit Mussel 100 jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is besloten om een reünie te organiseren die in het teken staat van ontmoeting en het ophalen van herinneringen. De reünie vindt plaats in Mussel op zaterdag 22 juni 2019. Voor de reünie worden alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten van harte uitgenodigd. Om iedereen goed te kunnen ontvangen, is het van belang dat we vroegtijdig weten hoeveel mensen we deze dag mogen verwachten.
Wilt u, indien u belangstelling heeft, de volgende gegevens doorgeven via het e-mailadres reuniezandtange100@ziggo.nl
• naam (meisjesnaam)
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
We hopen natuurlijk veel reünisten te mogen begroeten en we willen u dan ook vragen om familieleden, vrienden en kennissen, die onze school bezochten, hiervan in kennis te stellen. Zegt het voort!