We horen geluiden en zien ook zelf dat het straatwerk na de aanleg van glasvezel hier en daar de toets der kritiek niet goed doorstaat.


Het bestuur van onze vereniging heeft dit onlangs aangekaart bij de gemeente via de wethouder. Daarbij is door de gemeente aangegeven dat dit via fixi.nl of (onze voorkeur) via de fixi-app doorgegeven kan worden.


De gemeente zorgt er dan voor dat de aannemer wordt geïnformeerd over de klacht. Het voordeel van melden via de fixi-app of fixi.nl is dat de klachten goed geregistreerd staan, zodat het eventuele herstel beter gecontroleerd kan worden.


Bij deze dan ook de vraag aan jullie allemaal: kom je schade tegen die door de aanleg van glasvezel is veroorzaakt en niet goed is opgelost door de aannemer? Graag (op korte termijn) melden bij de gemeente via fixi. Bij de melding graag aangeven dat het schade i.v.m. aanleg glasvezel betreft.


Andere klachten in de zogenaamde publieke ruimte kun je natuurlijk ook via fixi melden.