Onze penningmeester en haar team van kwitantielopers zijn bezig met de jaarlijkse incasso van de verenigingscontributie. Misschien zijn ze al bij je aan de deur geweest. Zo niet, dan komt er binnenkort iemand bij je aan de deur.

Wat de kwitantielopers geregeld horen is ‘Ik doe dat al automatisch’.

Als de penningmeester de administratie er dan op na slaat, blijkt dat in niet alle gevallen goed geregeld en/of goed gecommuniceerd te zijn.

Wil je daarom controleren of de incasso inderdaad automatisch geregeld is via je eigen bank (een zogenaamde periodieke afschrijving) en of dat aan de penningmeester is doorgegeven?

Namens de penningmeester hartelijk dank!

P.S. we zijn bezig onze boekhouding te optimaliseren en willen daarbij ook de inning van de contributie via een SEPA-machtiging te regelen. Een SEPA-machtiging is bijvoorbeeld zoals de contributie bij de ANWB, Consumentenbond, Sportverenigingen etc. wordt geïncasseerd. Je hebt er dan geen omkijken meer naar. Ook kan een incasso binnen een bepaalde periode dan weer teruggedraaid worden.

We hebben de eerste stappen gezet en hopen dat dit bij de volgende contributieronde gebruikt kan worden.