Sinds vandaag staat er een weggeefkast in het dorp. Hij is geplaatst aan de Laakstraat, bij de glasbak / Humanacontainer.

Natuurlijk willen we het met zijn allen netjes houden, daarom:

We willen de makers van de kast, Zorgboerderij de Spinberg, hartelijk danken!