Noodzakelijke kapwerkzaamheden in Stadskanaal

Elk jaar laat de gemeente snoeiwerkzaamheden uitvoeren om het groen in de gemeente mooi en vitaal te houden. Naast dit reguliere onderhoud start deze week ook het kappen van bomen die ziek zijn of niet zonder problemen verder kunnen groeien. Deze kapwerkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat deze bomen in zo’n slechte staat zijn dat ze een gevaar voor de omgeving opleveren. Aanwonenden ontvangen vlak voor de kapwerkzaamheden een brief van de aannemer in de brievenbus.

Waar kappen ze bomen?
• 90 kastanjes langs de Veldwachterslaan in Mussel
• 15 esdoorns langs de Meijerstraat in Parkwijk vanaf de kade, aan beide kanten van de weg
• 30 populieren/ abeel langs de Maasbroek vanaf de dierenweide richting Dr. Kinglaan
• 29 kastanjes en 10 berken langs ‘t Achterom richting Nieuw-Buinen
Ander noodzakelijke snoeiwerkzaamheden
Naast deze bomenkap gaat de aannemer aan het Boerdendiep/ Bevrijderslaan in totaal 38 wilgen knotten. Deze wilgen staan scheef omdat de ‘kroon’ te zwaar is. Door de boom op 2,5 meter hoogte te snoeien, het zogenaamde ‘knotten’, gaan de bomen niet verder scheef zakken. Deze bomen blijven staan omdat ze gezond zijn. Bovendien vormen ze geen gevaar voor de omgeving en ze zorgen voor het behouden van het groene karakter.

Dit jaar stelt de gemeente nieuwe groenplannen op. Besluitvorming hierover moet daarna plaatsvinden. De verwachting is daarom dat wij begin volgend jaar weten of op de genoemde locaties eventueel nieuwe beplanting gaat komen.