Kerken

In ons dorp zijn een viertal kerkgemeenschappen actief, namelijk:

De Christelijk Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

De Rooms-Katholieke Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN)