Elk jaar wordt er op 4 mei een herdenking gehouden bij het monument aan de Wagenspoor. Op die dag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Om die herdenking te realiseren en mogelijk te maken wordt er jaarlijks geld uitgegeven. Hierbij valt te denken aan kransen, fakkels, geluidsinstallatie, maar ook het aanbieden van een kop koffie na afloop van de herdenking. En bij een grotere herdenking die om de 5 jaar gehouden wordt, worden er weer andere, grotere uitgaven gedaan. Als 4-mei comité ontvangen wij geen subsidie of bijdrage vanuit de overheid, vandaar dat we door middel van een collecte alle dorpsbewoners vragen om een bijdrage.

Dit jaar wordt er gecollecteerd van maandag 18 maart tot en met zaterdag 23 maart. Naast dat u de collectant contant geld kunt geven, is er ook de mogelijkheid om via een QR code geld over te maken. Nadat u deze code hebt gescand, kunt u zelf het bedrag invullen wat u wilt geven.

We bedanken u alvast voor uw bijdrage en uw medewerking om de herdenking mogelijk te blijven maken.

Het 4-mei comité