1 Maart jl. was er de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging. Net als het vorige jaar was deze op een vrijdag. De opkomst was mede daardoor goed te noemen. Ook denken we dat de nieuwe vorm van de vergadering heeft bijgedragen aan de goede opkomst.

Tijdens de vergadering is aan de penningmeester dechargé verleend voor de financiële administratie.

Helaas moesten we afscheid nemen van Gerard Wubs als bestuurslid. Gelukkig konden we Jacob Wilting (Zandtangerweg) benoemen als nieuw bestuurslid.

Na de pauze hebben we een ‘Kahoot’ gedaan. De vragen waren gericht op wie de meeste kennis had van ons dorp. Joke Hidding was de winnaar en ging met de hoofdprijs naar huis.

Hieronder vind je nog een paar foto’s van de ledenvergadering