Opruimactie ‘Op de Zandtange’

Onlangs heeft de school een opruimactie gehouden in het dorp, zie elders op de site voor een verslagje.

Voor de school heeft dit geresulteerd in een gift van EUR 500,–, voor een nog te bepalen doel. De cheque werd eergisteren uitgereikt aan de school: