PBM Profiel

Introductiepagina Plaatselijke Belangen Mussel

Op deze pagina kunt u lezen met welke zaken Plaatselijk Belang (PBM) zich bezig houdt. We vergaderen als bestuur van Plaatselijke Belangen Mussel elke derde woensdag van de maand in Summertime. Twee keer per jaar hebben we een wijkoverleg. Dit wijkoverleg houdt in dat wij samen met Wethouder G. Brongers en de wijkcontactpersoon Anneke Boiten van de Gemeente Stadskanaal overleg hebben over de ontwikkeling van Mussel, Kopstukken en Braamberg op langere termijn.

Wijkschouw
Tevens hebben we twee keer per jaar een wijkschouw. Bij deze wijkschouw zijn de teamleider buitendienst van de Gemeente Stadskanaal, de wijkagent en de voorman van B&M aanwezig. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die op zeer korte termijn opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel of een scheef hangend schrikhek. Tevens bespreken we de vaste agendapunten vandalisme en verkeersveiligheid. Graag horen wij van u als er punten zijn, die wij kunnen meenemen naar zo’n overleg.

Andere verenigingen
Als Plaatselijke Belangen Mussel onderhouden we ook de contacten met andere verenigingen in het dorp. Doel hiervan is om kennis te delen en waar nodig proberen eventuele vraagstukken samen op te lossen. We zijn één dorp en we streven naar een zo goed mogelijke leefbaarheid in Mussel.

Groninger Dorpen

Verder bezoeken we vergaderingen van de Vereniging ‘Groninger Dorpen’. Dit is een overkoepelend orgaan voor Plaatselijke Belangen verenigingen of dorpsraden. Bij deze vereniging kunnen wij informatie halen over allerhande vraagstukken. Tevens organiseren zij praktijkgerichte cursussen speciaal voor Plaatselijke Belangen verenigingen.

Lindenbos

Plaatselijke Belangen heeft het beheer over het Lindenbos, het Lindenmeertje en het Slakk’nhuus. Dit houdt onder meer in dat wij zelf er voor moeten zorgen dat de wandelpaden begaanbaar blijven en het gebouw goed onderhouden wordt. Kortom, snoeien en onderhouden dus. B&M zorgt vier keer per jaar voor het grasmaaien, doch alleen als de paden bereikbaar zijn. Daarom hebben wij vrijwilligers die in het voorjaar en najaar willen snoeien. Vele handen maken licht werk: U bent welkom om ons te helpen. U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

Boek Mussel

Het boek ‘Mussel, Dorp op de Grens van Veen en Zand’, geschreven door H. Schuurman is nog steeds bij Plaatselijke Belangen. De prijs per exemplaar is €. 10,-. Als u geïnteresseert bent, kunt u een boek kopen bij één van de bestuursleden.

Samengevat: het  bestuur van PBM is actief voor ons dorp bezig en zal in het komend jaar ook weer volop bezig zijn. Eén van de belangrijkste punten zal de nieuw te schrijven dorpsvisie zijn.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur:

Samenstelling van het bestuurEddy Niemeijer (Voorzitter)
Elizabeth Westendorp (Penningmeester)
Marije Strockmeijer (Secretaris)
Marianne van der Kaap (Algemeen lid)
Manon Drenth (Algemeen lid)
Gerard Wubs (Algemeen lid)
Henk Arnoldus (Algemeen lid)

Contact: info@pbmussel.nl