Om onze leden in de gelegenheid te stellen mee te praten over het gevoerde beleid en het nog te voeren beleid, organiseert het bestuur van onze vereniging jaarlijks een ledenvergadering. Voor deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Dit jaar is de ledenvergadering op vrijdag 27 januari gepland. We beginnen om acht uur, de inloop is vanaf half acht. De locatie is zoals altijd Gastvrij Summertime.

De ledenvergadering heeft tijdens de vergadering van 31 maart 2022 gevraagd of de vergaderstukken voorafgaand aan de vergadering al verdeeld kunnen worden. Het bestuur heeft toegezegd dit te zullen doen.

Als je het formulier hieronder invult, dan zullen de vergaderstukken z.s.m. nadat ze gereed zijn per e-mail worden toegestuurd. Leden die dit tijdens de vorige ledenvergadering hebben aangegeven, krijgen de stukken automatisch toegestuurd en hoeven nu niets te doen. De vergaderstukken bevatten de agenda, de algemene- en financiële verslagen en de begroting.

(De tekst gaat door onder het formulier)

Het formulier is verwijderd, je kunt de stukken niet meer opvragen.

Als je na het lezen van de stukken vragen hebt, dan kun je die dit jaar al van te voren stellen. Bij de vergaderstukken staat precies omschreven hoe je dat kan doen.

De vergadering zelf wordt deze keer in een iets moderner jasje gegoten. Ook zullen we dit jaar na de pauze een feestelijk deel introduceren, als nieuwjaarsinstuif. Daaraan zal ‘Bruisend Mussel zijn medewerking verlenen.

Bij het inschrijven op de presentielijst voorafgaand aan de vergadering ontvangt u twee consumptie-munten om te gebruiken voor het gedeelte na de pauze. Daarnaast krijgt u tijdens de vergadering de koffie, thee en iets lekkers van ons aangeboden.

We hopen je op 27 januari te mogen verwelkomen op de ledenvergadering / nieuwjaarsinstuif!